Auto complete med combo box

 De fleste er stødt på listevalidering i en excelmodel. Ofte sker det når fremstilleren af modellen vil præsentere brugeren for en afgrænset liste af valgmuligheder at vælge fra. Det kan f.eks være ved udfyldelse af en rejseafregningsmodel. Hvis der skal vælges bladt 100 forskellige projekter at henregne omkostningerne til. Hvis...
Læs mere

Powered by WishList Member - Membership Software