Excelabonnement

Excel support

 

Exceldoktor kan tilbyde din virksomhed et abonnement på Excelassistance.

Ydelsen kan sættes sammen af en pakke af følgende elementer.

  • Dag til dag support på alm. excelspørgsmål
  • Dokumentation af eksisterende modeller
  • Kvalitetssikring af eksisterende modeller
  • Gøre eksisterende modeller dynamiske
  • Automatisering af opgaver ved brug af Excel
  • Udvidet assistance på udvikling af modeller
  • Løbende Excel opkvalificering af egne ressourcer
  • Brug af exceldoktors excelværktøjer

Vores erfaringer viser, at du ved at tegne et abonnement ofte kan realisere uforudsete effektiviseringsgevinster som reducerer tilbetalingstiden på investeringen til under 12 måneder.

Prisen afhænger naturligvis af hvilke af ovenstående elementer du vælger at sammensætte i din abonnementspakke, men vil typisk være baseret på en lavere timepris end vores std. timesats. Derudover vil licens til de fleste af Exceldoktors skabeloner og værktøjer normalt være indkluderet i abonnementet.

Dag til dag support på alm. excelspørgsmål

XX antal timers excelsupport til alm. excelspørgsmål. Jeres support prioriteres over support til andre uden abonnement. I har mulighed for at installere et excel add-in, som gør det meget let at sende et supportspørgsmål afsted til os.
Vi er vant til at behandle kundespecifikke data 100% fortroligt og vores procedurer gør det sikkert for jer at fremsende exceldokumenter uden at skulle bekymre jeg om sikkerheden og fortrolighed af jeres data.

Dokumentation af eksisterende modeller

Vores erfaring er at en stor del af de modeller der allerede findes i en virksomhed er udokumenterede i den forstand at specielt brugervejledningen mangler. Altså hvad er modellens formål, hvilke krav er der til input og roll forward og hvordan skal det gøres?
Vi søger for at dette bliver gjort i de modeller i benytter oftest og i de som er vigtige og måske kun bliver benyttet en gang om året.
Når vi er igang laver vi også et mindre notat om kvaliteten, risikoen og eventuelle forbedringsmuligheder ved en given excelmodel.

Kvalitetssikring af eksisterende modeller

Kvalitetssikring af en excelmodel kan dække over flere elementer. Hvilke elementer der skal indkluderes aftales i hver tilfælde nærmere. Følgende elementer kan feks. være indeholdt i en kvalitetssikring af en excelmodel.
risikovurdering
Fejlsøgning og udbedring
Omstrukturering (feks. opdeling i områder for input, beregninger og præsentation)

I nogle tilfælde kan arbejdet med at kvalitetssikre en model betyde at det er lettere at bygge modellen forfra med den rigtige struktur.

Gøre eksisterende modeller dynamiske

I mange excelmodeller udgør arbejdet med at opdatere en model periodisk et væsentligt arbejde. Desuden er risikoen for at lave fejl til stede hver eneste gang modellen skal opdateres. Rigtig mange Excelmodeller kan optimeres på den måde at opdateringen periode efter periode, næsten udelukkende bliver et spørgsmål om at tilføje nye data og ændre på nogle inputparametre. Hvis modellen gøres dynamisk minimere både tidsforbruget og risikoen for fejl. Resultatet er et resultat af højere kvalitet opnået på kortere tid!!

Automatisering af opgaver ved brug af Excel

Rigtig mange Excelmodeller bliver periodisk opdateret med data som kommer fra virksomhedens ERP-system. Der vil i rigtig mange tilfælde være store effektiviseringsgevinster at hente ved at integrere excelmodellen direkte med datakilden. Udover at minimere tidsforbruget med at opdatere modellen, minimeres risikoen for fejl.

Det vil også ofte vise sig at excelmodellen, feks. en rapporteringspakke, kan forbedres og udbygges betragteligt uden større periodisk arbejdsindsats til følge, men med stor forretningsværdi.

Udvidet assistance på udvikling af modeller

Har i et specifikt behov for at få en opgave løst i Excel så er det nærliggende at få opgaven løst af professionelle. Hos Exceldoktor benytter vi en struktureret metode til udvikling som i langt højere grad garanterer et veldokumenteret slutprodukt som er testet og kontrolleret for fejl.

Løbende Excel opkvalificering af egne medarbejdere

Som en del af et Excelabonnement til din virksomhed vil det være nærliggende at lave en plan for medarbejdernes ønskede niveau i Excel. Exceldoktor tilbyder forskellige former for uddannelse som kan vurderes i forhold til det specifikke behov. Vi har utrolig gode erfaringer med den form for undervisning som tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders dagligdag. Undervisningen vil i den situation foregå på virksomhedens adresse og være en kombination af teori og arbejde på de modeller der benyttes til daglig.

Brug af Exceldoktors excelmodeller

Som abonnent vil du ligeledes få adgang til en del af de modeller og skabeloner som ligger tilgængelig på www.exceldoktor.dk og som normalt kun kan downloades mod betaling.

Written by

Exceldoktor

Der er lukket for kommentarer.


Powered by WishList Member - Membership Software