Bagom Exceldoktor

Teamet:

Teamet bag Exceldoktor er økonomisk uddannede på kandidatniveau og har lang erfaring som konsulenter indenfor økonomistyring, regnskab og business intelligence. Vores fokus er på forretningen og ikke teknologien, hvilket betyder at kvalitetssikring, brugervenlighed og funktionalitet er meget vigtige parametre for de løsninger vi vælger, udvikler og implementerer.

Vi arbejder lige så godt på engelsk som på dansk. Normalt er forskellige former for Excel ressourcer på engelsk, men netop derfor er vores som support og undervisning som udgangspunkt på Dansk. Exceldoktor er således en af de eneste excelressourcer du kan henvende dig til og få hjælp til den danske versionering af excel. Vores supportere og undervisere vil således kunne assistere dig på netop den version af excel du har installeret – Uanset sprog (Dansk/Engelsk) og version.

Idégrundlag:

Excel er idag langt den mest anvendte forretningsapplikation. Hos Exceldoktor er vi af den overbevisning, at der er et stort uudnyttet potentale i anvendelsen af Excel. Både hvad angår uddannelse af og support til, dem der anvender Excel som et af deres daglige arbejdsredskaber, men også i forbindelse med kvalitetssikring af eksisterende Excelmodeller og udvikling af nye Excelbaserede modeller og værktøjer der ofte er billigere og mere fleksible end andre alternativer.

Vi er bevidste om at mange excelløsninger er resultatet af en enkelt persons evner og begrænsninger. Netop derfor er et af vores fokuspunkter også at anvende en ensartet metodik til opbygning og kvalitetskontrol af excelbaserede løsninger. Hvad enten det er en lille excelfil med simple formler eller en stor VBA model, er vi bevidste om nødvendigheden af dokumentation og risikovurdering.

Vi er således dedikerede til at hjælpe økonomifunktionen til at skabe størst mulig forretningsværdi ved brugen af det billigste og mest fleksible værktøj på markedet.

 


Powered by WishList Member - Membership Software