Mange kalder power pivot den største forbedring af excel i 20 år. Teknisk set er Power pivot ikke helt excel, men ser man bort fra det, så er jeg helt enig i denne betragtning. Power pivot kombinerer excel’s lette tilgængelighed og lave startomkostninger med traditionelle BI løsningers robusthed og lavere...
Read more